www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe

Przestępstwo Oszustwa Komputerowego na podstawie art.287 KK

Autor:

Milena Wlazło

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

Renaty Pietruszki

Recenzent:



Uczelnia:

Uniwersytet Łódźki

Kierunek:

Administracja

Data powstania:

2006-06-01

Data zamieszczenia na portalu:

2010-07-10 22:05:42

Opis pracy:

Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie struktury przestępstw komputerowych na przykładzie oszustwa komputerowego. Jako cel stawiam sobie zdefiniowanie pojęcia oszustwa komputerowego oraz określenie wielkości i zasięgu tego zjawiska. Zakres czasowy analitycznej części pracy obejmuje lata 2000-2006.




komentarze

mozna prosic o kontak do autorki

skomentowano: 2012-05-04 23:37:33 przez: Anna

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.