www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 2 Struktura przestępstwa oszustwa komputerowego.

Rozdział 2 Struktura przestępstwa oszustwa komputerowego.

Ustawowe znamiona ukazują zespół charakterystycznych cech czynu zabronionego i tworzą zarys typu przestępstwa14.

Opisując zagadnienia zespołu znamion przestępstwa mamy na myśli znamiona wyznaczające typ czynu zabronionego. Zgodność czynu z opisem ustawowym jest jednym z elementów struktury przestępstwa, który występuje samodzielnie15.

W dalszej części tego rozdziału będę starała się dokonać podziału znamion na podstawie artykułu 287 Kodeksu Karnego, który stanowi temat mojej pracy.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Znamiona Podmiotu


Znamiona Strony Podmiotowej


Znamiona Przedmiotu Ochrony


Znamiona Strony Przedmiotowej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.