www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Wnioski końcowe

Wnioski końcowe

Celem niniejszego opracowania było ukazanie struktury przestępstw komputerowych na przykładzie oszustwa komputerowego oraz określenie pojęcia, wielkości i zasięgu tego zjawiska.

W momencie wybrania tematu mojej pracy rozpoczęłam studiowanie literatury oraz zbieranie materiałów dotyczących oszustw komputerowych. Mimo, że temat przestępczości komputerowej jest dość nowym zjawiskiem nie miałam raczej większych problemu z uzyskaniem

fachowej literatury.

Zdecydowałam się również na podjęcie stażu w Policji, mając na celu bliskie poznanie środowiska, które zajmuje się przestępczością komputerową.

Podczas odbywania stażu mogłam przypatrzeć się z bliska pracy policjantów zajmujących się ściganiem oszustów komputerowych oraz zapoznać się z problemami związanymi z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej. Uważam to za bardzo ciekawą metodę poznawczą przy pisaniu tego rodzaju pracy.

Przedstawiona praca stanowi wstęp do szerszych rozważań dotyczących przestępczości komputerowej. Ukazanie różnych form oszustw komputerowych objętych zakresem regulacji z art.287 KK podkreśla ich różnorodność oraz występujące w tej kwestii komplikacje. Starałam się dokonać swojego rodzaju rozróżnienia oszustw biorąc pod uwagę stopień zagrożenia, jakie niosą one ze sobą.

Przedstawiając poszczególne rodzaje manipulacji komputerowych wykazałam ich cechy wspólne oraz podobne schematy działań oszustów.

Doszłam również do wniosku, że najważniejszą kwestią przy tego rodzaju przestępczości komputerowej jest ujawnianie się pokrzywdzonych. Skuteczność ścigania, a później karania w dużym stopniu zależy od współpracy pokrzywdzonych i informowaniu

organów ścigania o tego rodzaju przestępczości.komentarze

skomentowano: 2015-07-17 11:35:26 przez: Marcin

skomentowano: 2015-07-17 11:35:43 przez: Marcin

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.