www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Bibliografia

Bibliografia

Adamski A., Prawo Karne Komputerowe, Warszawa 2000

Adamski A., Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, Toruń 200 r.

Bojarski M. Filar, Filipowski W., Górniok O., Hofmański P., Kalitowski M., Kamieński A., Paprzycki L., Pływaczewski E., Radecki W., Sienkiewicz Z., Siwik Z., Stefański R., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Wilk L., Kodeks Karny Komentarz, Wydanie II, Warszawa 2006

Burgess G.A., Przewodnik po internecie dla prawników-Warszawa 2005

Dobrzański J.,Masłowski K., Scene of the Cybercrime. Computer Forensics Handbook (Cyber Przestępczość)-tłumaczenie; - wyd. Helion-2004

Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno- kryminalistyczne, Kraków 2000

Gardocki L., Prawo Karne-wydanie 10, Warszawa 2004

Grzywacz J., Praca zbiorowa-Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce-Warszawa 2003

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2000

Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne; Nauka o przestępstwie, karze i środkach karnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002

Jakubowski K., Przestępczość komputerowa, Zarys problematyki, Prokuratura i Prawo, nr 12/96

Jakubowski K., Sieci komputerowe a przestępczość, Materiały Konferencyjne Trzeciego Forum Teleinformatyki „Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych”, Legionowo 22-23.X.1997 r.

Lach A., Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004

Liszewski J., Oszustwa popełnione z wykorzystaniem komputera w Polsce (Dwa studia przypadków)

Marek A., Waltas S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003

Marek A., Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 2000

Michalski B., Komentarz Karny Becka, Przestępstwa przeciwko mieniu, Rozdział XXXV-1999

Rekomendacja OECD z dn.26.11.1992

Waglowski P., Prawo w sieci, Zarys regulacji internetu, Warszawa 2005komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.