www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » spis treści

Przestępstwo Oszustwa Komputerowego na podstawie art.287 KK1. Wstęp

 1.1. Przedmiot , cel i zakres pracy

 1.2. Metody badań i tok pracy2. Rozdział 1 Oszustwo komputerowe-zarys problematyki

 2.1. Uwagi ogólne

 2.2. Charakterystyka przestępczości komputerowej

 2.3. Definiowanie oszustw komputerowych i ich rodzaje

 2.4. Charakterystyka wielkości zjawiska3. Rozdział 2 Struktura przestępstwa oszustwa komputerowego.

 3.1. Znamiona Podmiotu

 3.2. Znamiona Strony Podmiotowej

 3.3. Znamiona Przedmiotu Ochrony

 3.4. Znamiona Strony Przedmiotowej4. Rozdział 3 Oszustwa komputerowe posiadające regulacje w polskim prawie karnym.

 4.1. Manipulacja danymi wprowadzonymi do komputera (input manipulation).

 4.2. Manipulacja programem (software manipulation).

 4.3. Manipulacja wynikiem.5. Rozdział 4 Zapobieganie przestępczości komputerowej oraz problemy związane z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej.

 5.1. Uwagi ogólne

 5.2. Ściganie przestępców komputerowych

 5.3. Umiejętności i kwalifikacje organów ścigania w zwalczaniu przestępczości komputerowej6. Wnioski końcowe7. Bibliografia8. Strony Internetowe:9. Wykaz skrótów

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.