www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 4 Zapobieganie przestępczości komputerowej oraz problemy związane z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej.

Rozdział 4 Zapobieganie przestępczości komputerowej oraz problemy związane z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Uwagi ogólne


Ściganie przestępców komputerowych


Umiejętności i kwalifikacje organów ścigania w zwalczaniu przestępczości komputerowej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.