www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 1 Oszustwo komputerowe-zarys problematyki

Rozdział 1 Oszustwo komputerowe-zarys problematykiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Uwagi ogólne


Charakterystyka przestępczości komputerowej


Definiowanie oszustw komputerowych i ich rodzaje


Charakterystyka wielkości zjawiska


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.