www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 3 Oszustwa komputerowe posiadające regulacje w polskim prawie karnym.

Rozdział 3 Oszustwa komputerowe posiadające regulacje w polskim prawie karnym.

Wyróżnia się trzy główne rodzaje zachowań zaliczanych do oszustw komputerowych i wyczerpujących ustawowe znamiona przestępstwa z art. 287 KK, które mają postać:

a)manipulacji danymi wprowadzonymi do komputera,

b)manipulacji programem,

c) manipulacji wynikiem.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Manipulacja danymi wprowadzonymi do komputera (input manipulation).


Manipulacja programem (software manipulation).


Manipulacja wynikiem.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.