www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Wstęp » Przedmiot , cel i zakres pracy

Przedmiot , cel i zakres pracy

Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie struktury przestępstw komputerowych na przykładzie oszustwa komputerowego.

Jako cel stawiam sobie zdefiniowanie pojęcia oszustwa komputerowego oraz określenie wielkości i zasięgu tego zjawiska.

Zakres czasowy analitycznej części pracy obejmuje lata 2000-2006.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.