www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 4 Zapobieganie przestępczości komputerowej oraz problemy związane z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej. » Uwagi ogólne

Uwagi ogólne

Mając do czynienia z przestępstwami komputerowymi należy wziąć pod uwagę ich specyfikę, uwzględniając przy tym nie występujące

w typowej przestępczości cechy.

Chodzi tutaj o:

  1. ułatwienia w popełnianiu czynu,

  2. transgraniczność przestępczości,

  3. problemy z wykryciem i ujęciem przestępcy,

  4. kwestie uzyskania dowodów.

Nie znaczy to, że organy ścigania nie radzą sobie z tym rodzajem przestępczości. Manipulacje komputerowe, w szczególności przy spektakularnych działaniach, zmuszają sprawcę do specjalizowania się w tej dziedzinie, co zasadniczo zmniejsza liczbę osób podejrzanych54.

Tak jak każdy policjant musi znać taktyki obrony fizycznej, to i osoba zajmująca się cyberprzestępstwami musi być świadoma taktyk, które stosuje się do obrony sieci przed włamaniami lub atakami55.

Podkreśla się również ważność współpracy poszkodowanego oraz elastyczność i użycie przez organy ścigania różnorodnych technik dochodzeniowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.