www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 4 Zapobieganie przestępczości komputerowej oraz problemy związane z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej. » Umiejętności i kwalifikacje organów ścigania w zwalczaniu przestępczości komputerowej

Umiejętności i kwalifikacje organów ścigania w zwalczaniu przestępczości komputerowej

Około połowy lat 90-tych powstał w Komendzie Głównej Policji zespół, którego celem miało być zwalczanie przestępczości komputerowej. W początkowej fazie działalności składał się z czterech osób64. Zespół otrzymał w darze od ambasadora Wielkiej Brytanii: dwa komputery z oprogramowaniem o wartości 20 tysięcy dolarów i system umożliwiający kopiowanie zawartości dysków twardych na dyski optyczne. W 2000 roku zespół liczył już siedem osób i odbył szereg szkoleń dotyczących zwalczania przestępczości komputerowej. Grupa policjantów z zespołu zajmuje się najczęściej takim rodzajem przestępczości komputerowej jak: fałszowaniem kart płatniczych, wyłudzeniami popełnionymi przy użyciu komputera oraz włamaniami do sieci komputerowych. Biorąc pod uwagę to, że wkroczyliśmy w XXI wiek i tempo rozwoju zjawiska cyberprzestępczości, skład osobowy wydaje się bardzo niewielki.

W poszczególnych komendach wojewódzkich istnieją zespoły do walki z przestępczością gospodarczą. Przeprowadzając wywiad z pracownikami policji z komendy wojewódzkiej w Krakowie i Piotrkowie Trybunalskim wywnioskowałam, iż zajmują się oni głównie zwalczaniem piractwa komputerowego. Z typowym oszustwem komputerowym, który jest przecież tematem mojej rozprawy spotykają się bardzo rzadko. Stąd tak mała wykrywalność tego typu przestępstw komputerowych. Tak naprawdę to w statystykach policyjnych, nie istnieją raczej jakieś jednoznaczne dane, które pozwoliłyby ocenić przygotowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości do ich zwalczania. Cząstkowe publikacje prowadzą jednak do wniosku, iż okoliczności przedstawiają się raczej w ciemnych barwach. Polscy hakerzy czują się bardzo swawolnie i bezkarnie mimo iż prawo komputerowe zostało znowelizowane65. Pocieszające jest to, że praca polskiej policji została doceniona i wysoko oceniona w raporcie BSA66.

Na dzień dzisiejszy w Polsce przestępstwa komputerowe nie są według ogółu społeczeństwa poważnym zagrożeniem. Spowodowane jest to brakiem wiedzy na ten temat i to stanowi jeden z najważniejszych problemów nie sprzyjających efektywnej pracy wymiaru sprawiedliwości. Przy ujawnianiu przestępstw komputerowych, współpraca społeczeństwa jest nieodzowna.

Przestępstwa komputerowe są trudne do wykrywania i ścigania. Świadczą o tym wymieniane powyżej statystyki. Jedynie nikły procent spraw prowadzonych przez policję w zakresie naruszenia integralności danych kończy się wyrokiem skazującym. Toteż istotne jest, kiedy obowiązuje w Polsce prawo karne materialne, skupi się na rozwiązaniach proceduralnych, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w naszym kraju.

Trzeba jednak podkreślić, że lepiej zapobiegać niż później walczyć, czyli nie najważniejsze jest stosowanie prawa karnego, a odpowiednie użycie zabezpieczeń technicznych. Zatem im więcej polskich firm wprowadzi światowe standardy w tym zakresie, tym mniej tego typu czynów będziemy odnotowywać. Z kolei taka sytuacja usprawni proces zbierania dowodów w ewentualnej sprawie karnej, gdy do zamachu już dojdzie – dobre zabezpieczenia techniczne bowiem rejestrują także wszelkie dane związane z atakiem, nawet jeśli nie udało się mu zapobiec. Polscy przedsiębiorcy nie mogą usprawiedliwiać się brakiem odpowiedniej kadry informatycznej czy utrudnionym dostępem do najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych. Jedynym problemem mogą być koszty systemu ochrony, ale niejednokrotnie lepiej je ponieść, gdyż usuwanie strat dokonanych przez włamywacza komputerowego zazwyczaj jest bardziej kosztowne.

Polska ma już odpowiednie regulacje prawnokarne do walki z przestępstwami komputerowymi. Teraz należy zadbać jedynie o odpowiednie stosowanie ich w praktyce i rzeczywiste zabezpieczenie danych. Przestępczość nie zmaleje przecież tylko dlatego, że w danym kraju obowiązuje dobre prawo, zwłaszcza jedynie materialne. Należy jeszcze umieć je z powodzeniem stosować. Przestępców nie wystraszy znowelizowany kodeks karny, ale przykład ich kolegów, którzy za swoje zabawy przed ekranem monitora trafili do więzienia. Im więcej będzie skazań z omawianego artykułu, tym szybciej ludzie w Polsce uświadomią sobie również, że ich czyny rodzić mogą zupełnie poważne i realne konsekwencje. Może wtedy spożytkują oni swoje unikalne umiejętności do pożytecznego korzystania z sieci. Zaczną ją współtworzyć na światowym poziomie, co przyczyni się do postrzegania nas jako nowoczesne i wykształcone społeczeństwo.

Większa skuteczność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w kwestii przestępstw komputerowych przyczyni się wreszcie do tego, iż społeczeństwo informatyczne będzie rozwijać się w naszym kraju dużo szybciej, co pozwoli nam na dostosowanie się do poziomu najbardziej rozwiniętych społeczeństw postindustrialnych na świecie. Wtedy dopiero będziemy w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał, również w ramach członkostwa w Unii Europejskiej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.