www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 3 Oszustwa komputerowe posiadające regulacje w polskim prawie karnym. » Manipulacja danymi wprowadzonymi do komputera (input manipulation).

Manipulacja danymi wprowadzonymi do komputera (input manipulation).

Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych i najprostszych form oszustwa komputerowego. Ta metoda nie wymaga od sprawcy specjalistycznej wiedzy a zarazem jest niełatwa do wykrycia. Sprawca posiadający najczęściej uprawnienie do danego systemu komputerowego wprowadza do niego fikcyjne dane, mając na celu pozyskanie nienależnych mu korzyści majątkowych43. Jest to bardzo szeroki zakres działań przestępnych i zaliczamy do nich m.in. :

-wprowadzenie poprawek danych w dokumentach,

-tworzenie „lewych kont”,

-zlecenia na operacje finansowe,

-podwyższanie kwot wypłat,

-rozliczanie inwestycji,

-manipulowanie operacjami kasowymi, magazynowymi czy inwentaryzacyjnymi.

Przykładem manipulacji danymi jest działanie nieuczciwego pracownika banku. Może ono polegać na przykład na otwarciu rachunku na nazwisko nie istniejącej osoby i uznaniu tego rachunku kwotą obciążającą rachunek innego klienta44.

Bardziej złożoną formą manipulacji danymi była „sprawa gdańska”. Pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłudziły kwotę ok. 1,5 mld. starych złotych, fałszując listę osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego45.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.