www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 1 Oszustwo komputerowe-zarys problematyki » Uwagi ogólne

Uwagi ogólne

Przestępczość komputerowa to wynik rozwoju cywilizacyjnego i postępu technicznego. Jako zjawisko przestępczość komputerowa jest zjawiskiem dość młodym ale wykazującym tendencję rosnącego zagrożenia.

Rewolucja informatyczna pociąga za sobą inne gałęzie nauki. Jest przyczyną pojawienia się prawa komputerowego i dostosowania się prawa karnego.

Już w latach siedemdziesiątych nastąpił pierwszy etap przystosowania prawa do stanu techniki. W krajach bardziej rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone podjęto próbę reform związanych z ochroną danych osobowych, które były przechowywane w elektronicznych bankach danych.

W latach 80-tych pojawiła się przestępczość komputerowa. Zamachy komputerowe zmieniły swój charakter. Skierowane zostały na dobra materialne jak i niematerialne i popełniane przy pomocy nowych metod.

Okres lat dziewięćdziesiątych to dominacja Internetu i pojawienie się nowych rodzajów przestępstw, takich jak: nielegalne podłączenie do sieci telefonicznych, nadużyć związanych z kartami kredytowymi i płatniczymi. Wymusiło to w prawie karnym przystosowanie do potrzeb ścigania tego rodzaju czynów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.