www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 1 Oszustwo komputerowe-zarys problematyki » Charakterystyka wielkości zjawiska

Charakterystyka wielkości zjawiska

Dość istotnym problemem powodującym barierę w określeniu wielkości zjawiska i ilości występujących oszustw komputerowych jest to, że statystyki są znacznie zaniżane z powodu dobrowolności zgłoszenia przestępstw komputerowych. Dowodzi to tego, że są to statystyki na pewno dość mocno zaniżone i przestępstw tego rodzaju jest znacznie więcej.

Przeglądając główną stronę policji można znaleźć następujące dane:

STATYSTYKA - PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE9Oszustwo komputerowe art. 287 par.1-2

287 p.1-2


11999

217


22000

323


22001

279


22002

368


22003

168


22004

390


22005

568


t. 267 par. 1-3t. 287 par.1-2

Poniżej znajduje się tabela, zawierająca dane o oszustwach komputerowych. Forma prezentacji wynika z faktu, że dane przetwarzane i przechowywane w Policji są właśnie w takiej formie.Tabela 1. (Źródło: Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie). Dane dotyczą województwa zachodniopomorskiego10.

Dotychczasowa praktyka śledcza oraz orzecznictwo sądowe wskazują na ograniczone możliwości ścigania sprawców omawianych przestępstw11. Przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo zróżnicowane, a wynikają przede wszystkim z niekonwencjonalnego sposobu działania sprawców.

Specyfika przestępstw komputerowych polega przede wszystkim na:

- transgranicznym działaniu sprawców,

- łatwości kamuflowania działalności,

- możliwości zdalnego działania sprawców.

W związku z tym konieczne są nowe, inne niż w klasycznej kryminalistyce, metody wykrywania.

Trudności związane ze ściganiem nawet ujawnionych już sprawców przestępstw komputerowych spowodowane są również różnorodnymi trudnościami dotyczącymi problemów natury ogólnej.

Wszystkie te elementy wiążą się z koniecznością przygotowania profesjonalnej kadry w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Warto wzorować się na doświadczeniach FBI, New Scotland Yardu i innych policji krajów zachodnich.

Według statystyk najczęściej zgłaszanym oszustwem internetowym w jednostkach policji, w których były przeprowadzane ankiety, okazały się oszustwa na aukcjach internetowych12. Liczbę takich zgłoszeń może zwiększyć z pewnością wprowadzony jesienią w 2005 roku na Allegro Program Ochrony Kupujących, którzy mogą liczyć na zwrot wylicytowanej kwoty do wysokości 300 zł. Taka sytuacja zachodzi w przypadku:

1)nieotrzymania towaru

2)lub otrzymania produktu, który znacznie różni się od opisywanego.

Istnieje jednak podstawowy warunek zgłoszenia oszustwa na Policję13.
Rkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.