www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 2 Struktura przestępstwa oszustwa komputerowego. » Znamiona Podmiotu

Znamiona Podmiotu

§ 1. Kto,.....

Podmiotem przestępstwa opisanego w art. 287 KK może być każda osoba odpowiadająca ogólnym cechom podmiotu przestępstwa, czyli będzie to tylko taka osoba fizyczna, która ukończyła w chwili popełnienia czynu 17 lat i można ją określić mianem poczytalnej.

Przeglądając literaturę charakteryzującą podmiot przestępstwa oszustwa komputerowego natrafiłam oprócz wyżej przedstawionej charakterystyki na profil typowego cyberprzestępcy16. Oprócz ogólnych charakteryzujących go cech, które mają również zastosowanie do wszystkich typów przestępców pojawia się następujący schemat przy opisie danego oszusta internetowego.

Po pierwsze - jest to osoba posiadająca przynajmniej niewielkie umiejętność techniczne. Oczywiście niektóre przestępstwa zmuszają do posiadania wiedzy bardziej specjalistycznej i na wyższym poziomie ale przeważnie chodzi tu o podstawowe umiejętności ( przeglądanie WWW, logowanie się na czacie czy obsługa poczty e-mail)17.

Po drugie, typowy kryminalista sieciowy, jak donoszą statystyki, to człowiek społecznie nieprzystosowany. W literaturze przedmiotu wskazuje się najczęściej młodych ludzi, osoby nie posiadające jeszcze rodzin, czyli ludzi dysponujących większą ilością wolnego czasu, mających niesamowitą wyobraźnię i ludzi obdarzonych inteligencją18.

Kolejnym punktem ukazującym cechy przestępcy internetowego jest wskazanie, że taka osoba musi lubić podejmować ryzyko a nawet śmiem twierdzić, że pasją takiej osoby jest właśnie narażanie się, ignorowanie i lekceważenie przepisów prawa. Daje to poczucie takiemu człowiekowi, że jest poza zasięgiem i może wszystko.

Specjaliści z brytyjskiej firmy Sophos, w wyniku prowadzonych badań nad profilem typowego hakera dodają również, że jest to mężczyzna w przedziale wiekowym od 14 do 34 lat, mający obsesję na punkcie komputerów19.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.